Kutu Badan Kutu (Pediculosis Corporis): Ujian Diagnostik

Diagnosis alat perubatan biasanya tidak diperlukan.