Kutu Badan Kutu (Pediculosis Corporis): Ujian dan Diagnosis

Diagnosis makmal biasanya tidak diperlukan.