Klasifikasi: Fungsi, Tugas, Peranan & Penyakit

Klasifikasi persepsi sepadan dengan pengkategorian, yang membantu menafsirkan apa yang dirasakan. Semua kategori kognitif manusia bersama-sama membentuk perwakilan mental dunia. Kesalahan pengkelasan persepsi berlaku dalam konteks khayalan.

Apa itu klasifikasi?

Klasifikasi adalah bahagian pemprosesan persepsi kognitif dan sering dikaitkan dengan penyataan persepsi kategoris. Klasifikasi adalah salah satu proses terakhir dalam rantai persepsi. Ia berlaku dengan baik setelah kesan deria utama dan kadang-kadang difahami sebagai sebahagian daripada tafsiran persepsi. Dalam mengklasifikasikan persepsi, otak secara konseptual mengatur rangsangan yang dirasakan menjadi representasi dunia. Rangsangan diterima oleh organ deria dan kesan deria utama dibuat yang belum bebas dari proses dan pengubahsuaian kognitif dan afektif. Tahap ini sesuai dengan tahap persepsi I, yang disebut sensasi. Pada tahap II, kesan deria utama diatur oleh otak. Hanya pada tahap III pengenalpastian yang dirasakan mengikuti, yang disertai dengan klasifikasi persepsi dalam arti sesuatu yang dapat dikenali. Klasifikasi adalah bahagian pemprosesan persepsi kognitif dan sering dikaitkan dengan penyataan persepsi kategoris. Dalam konteks ini, kontinum dari semua rangsangan luaran dibahagikan kepada kategori individu dengan prestasi radas persepsi. Pengkategorian adalah kemampuan kognitif dengan cara orang dapat menyusun dan menetapkan istilah kolektif kepada entiti yang berbeza dengan cara intuisi. Kategori kognitif mempunyai persamaan sebagai asasnya. Oleh itu, pengkategorian persepsi mempunyai perbandingan dengan pengetahuan sebelumnya sebagai asasnya. Pembentukan kategori bukan hanya merupakan proses penting dalam penilaian dan penafsiran kandungan persepsi, tetapi juga memainkan peranan penting dalam proses membuat keputusan.

Fungsi dan tugas

Sebelum pengkelasan persepsi menjadi mungkin, otak cuba menyusun sensasi yang dirasakan seatur mungkin. Untuk tujuan ini, otak mengumpulkan maklumat yang dirasakan secara individu menjadi satu keseluruhan. Dengan cara ini, apa yang dirasakan menghasilkan gambaran yang koheren dan relatif seragam. Dari sudut pandang biologi evolusi, persepsi melayani manusia sebagai sumber bagi sebarang reaksi terhadap dunia luar. Oleh itu, persepsi merupakan parameter penting untuk bertahan hidup. Dari sudut pandangan ini, hanya persepsi yang koheren dan difahami yang dapat membantu manusia. Atas sebab ini, otak manusia merangkum fakta yang dirasakan, misalnya, sedemikian rupa sehingga menjadi gambaran yang dapat difahami secara konklusif. Hanya selepas penstrukturan ini, pengkategorian persepsi berlaku. Pengkategorian ini sesuai dengan klasifikasi. Oleh itu, otak mengklasifikasikan maklumat melalui proses kognitif sejauh ia menyusunnya ke dalam kategori tertentu. Kategori ini sudah ada sebelum persepsi dan bersifat individu, walaupun banyak bertindih dari orang ke orang. Pengelasan tersebut boleh difahami sebagai memori memproses atau sekurang-kurangnya berlaku dengan bantuan isi memori. Di dalam memori semua rangsangan yang dirasakan sebelumnya disimpan sebagai kategori dan dapat melayani setiap persepsi baru sebagai titik permulaan klasifikasi. Penugasan perkara yang dirasakan kepada kategori tertentu membantu mengenal pasti kesan deria. Kategori adalah sistem pemfailan dan penyortiran dalaman yang sesuai dengan perwakilan mental dunia luar. Sistem kategori untuk mengklasifikasikan persepsi sentiasa berubah dan selalu dapat dikembangkan atau diubah. Atas dasar persepsi baru, manusia menyamaratakan, sebagai contoh. Artinya, dia mengembangkan peraturan melalui pengalaman tertentu untuk menerapkan peraturan ini pada persepsi baru.

Penyakit dan penyakit

Akibat daripada klasifikasi semua persepsi yang berlaku, pengkategorian semestinya berlaku. Pengkategorian yang diperlukan ini menunjukkan bahawa manusia secara semula jadi rentan terhadap prasangka. Walau bagaimanapun, kerana kategori untuk mengklasifikasikan persepsi adalah fleksibel, pengkategorian manusia tidak semestinya dikategorikan dengan prasangka yang kuat. Diskriminasi yang berkaitan dengan prasangka sosial dan budaya hanya berkaitan dengan proses persepsi. Pengkategorian persepsi yang salah mendasari banyak penyakit mental. Salah satunya ialah skizofrenia. Idea khayalan adalah ciri bagi orang skizofrenia, misalnya dalam bentuk penganiayaan mania atau megalomania. Dalam khayalan, pesakit mengembangkan idea realiti palsu secara patologi. Khayalan mereka kelihatan begitu nyata bagi mereka sehingga mereka berpegang teguh pada mereka. Hampir semua keadaan kehidupan orang yang terjejas boleh menjadi subjek khayalan. Sebilangan besar orang yang terkena terkadang merasa dianiaya, melakukan konspirasi terhadap orang itu ke persekitaran mereka atau merasakan diri mereka sakit parah, yang sesuai dengan khayalan hipokondria. Khayalan yang bersifat politik atau agama dikelompokkan sebagai khayalan keagungan dan sering disertai dengan idea dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar. Orang yang terjejas tidak dapat menyedari khayalan mereka kerana tidak berhubung dengan kenyataan. Dalam khayalan keagungan, khayalan sering dikaitkan dengan keperluan tinggi untuk berkomunikasi, terutama dalam skizofrenia paranoid dengan khayalan keagungan dunia lain. Sebagai penyebab khayalan, para saintis sekarang menganggap penugasan makna yang salah dan dengan itu pengkategorian yang salah terhadap proses yang dirasakan secara luaran di persekitaran. Pesakit sering memasukkan peristiwa sehari-hari konvensional ke dalam kategori ujian. Pengkategorian yang salah juga terdapat dalam konteks khayalan lain, misalnya, dalam khayalan cemburu atau khayalan ketiadaan. Pengalaman traumatik dalam sejarah pesakit mungkin terlibat dalam proses pengkategorian persepsi yang salah.