Ulser kornea: Pencegahan

Untuk mengelakkan ulser kornea (ulser), perhatian mesti diberikan untuk mengurangkan individu faktor-faktor risiko.

Faktor risiko tingkah laku

  • Memakai kanta lekap