Ekzema Muka: Ujian Diagnostik

Diagnostik alat perubatan biasanya tidak diperlukan.