Hernia sementara (Scar Hernia): Klasifikasi

Pengelasan hernia sementara

Jenis Tahap jurang Hernia pada tahap fascia: Jurang Hernia dalam cm. Keterlihatan, jenis penemuan, kebolehtercayaan (pemulihan ke kedudukan normal).
I <2 sm Hampir tidak kelihatan semasa berdiri atau berbaring; sonografi (ultrasound) atau penemuan palpasi (palpation).
II <4 sm Kelihatan sebagai penonjolan semasa berdiri, rata atau boleh dikurangkan secara spontan ketika berbaring
IIb <4 sm Tidak dapat dikurangkan walaupun dengan pengurangan manual
III > 4 sm Kelihatan sebagai penonjolan semasa berdiri, rata atau boleh dikurangkan secara spontan ketika berbaring
IV > 4 sm Terlihat dalam keadaan berdiri dan terlentang, pengurangan tidak spontan
IVb > 4 sm Tidak dapat dikurangkan walaupun dengan pengurangan manual
V Kecacatan total dinding perut, menonjol yang luar biasa dalam keadaan berdiri dan terlentang