Bahan Utusan: Struktur, Fungsi & Penyakit

Zat Messenger adalah bahan isyarat yang berfungsi untuk menghantar isyarat dan maklumat antara organisma atau antara sel-sel organisma. Dalam proses ini, bahan isyarat memenuhi fungsi yang berbeza. Gangguan dalam memberi isyarat dalam organisma boleh menyebabkan masalah kesihatan yang ketara. Apakah utusan kedua? Bahan Messenger mewakili bahan kimia berstruktur yang berbeza yang ... Bahan Utusan: Struktur, Fungsi & Penyakit

Prostat: Struktur, Fungsi & Penyakit

Kelenjar prostat atau prostat adalah organ seks lelaki yang penting. Dalam fungsi ini, prostat mengambil alih proses pengawalseliaan, tetapi juga dapat menimbulkan pelbagai gejala. Apakah kelenjar prostat? Gambarajah skematik yang menunjukkan anatomi prostat yang sihat dan prostat yang membesar. Klik untuk membesarkan. Kelenjar prostat juga dikenali… Prostat: Struktur, Fungsi & Penyakit