Peguambela pesakit

Bantuan tidak birokrasi

Tugas penyokong pesakit adalah pelbagai:

  • Contohnya, mereka menerima pujian dan aduan daripada pesakit,
  • menjawab soalan (cth., mengenai hak pesakit) dan
  • cuba perantara antara pesakit dan kakitangan hospital apabila timbul masalah.
  • Pesakit juga boleh membuat cadangan dan cadangan untuk penambahbaikan kepada peguambela pesakit. Peguambela pesakit kemudiannya memajukan mereka ke jabatan yang berkaitan.

Kerahsiaan

Capaian