Pflegestärkungsgesetz 3: Apa yang ada di dalam!

Apakah kandungan Pflegestärkungsgesetz 3 (Akta Pengukuhan Penjagaan 3)?

Akta Pengukuhan Penjagaan Kejururawatan 3 (Pflegestärkungsgesetz III) memperkenalkan pelbagai peraturan dan langkah baharu yang direka untuk meningkatkan lagi penjagaan orang yang memerlukan penjagaan kejururawatan.

Memperkukuh pihak berkuasa tempatan

Satu fokus Akta Pengukuhan Penjagaan Kejururawatan 3 melibatkan majlis perbandaran: mereka memainkan peranan penting dalam penjagaan orang yang memerlukan penjagaan kejururawatan, contohnya melalui bantuan untuk warga tua atau promosi komitmen sukarela dalam penjagaan warga tua. Peranan majlis perbandaran ini akan diperluaskan lagi oleh Akta Pengukuhan Prihatin 3.

Untuk tujuan ini, kumpulan kerja persekutuan dan negeri telah merangka cadangan tentang cara meningkatkan lagi penyelarasan antara perkhidmatan bantuan dan penjagaan yang berdekatan dengan rumah dan dana insurans penjagaan jangka panjang. Matlamatnya adalah untuk mempromosi dan mengembangkan perkhidmatan penjagaan tempatan dengan cara supaya orang yang memerlukan penjagaan boleh kekal dalam persekitaran rumah biasa mereka selama mungkin.

Syor kumpulan kerja persekutuan dan negeri membayangkan, sebagai contoh, pihak berkuasa tempatan harus mengambil peranan utama dalam memberikan nasihat penjagaan. Sebagai contoh, sehingga 60 majlis perbandaran akan menyediakan projek model untuk nasihat penjagaan untuk tempoh lima tahun. Di sana, pihak berkuasa tempatan boleh memberikan semua nasihat tentang semua isu yang berkaitan dengan penjagaan.