Wabak: Pencegahan

Untuk mengelakkan wabak, perhatian mesti diberikan untuk mengurangkan faktor-faktor risiko.

Faktor risiko tingkah laku

  • Gigitan kutu yang dijangkiti
  • Hubungan langsung dengan orang yang dijangkiti
  • Bersentuhan dengan tanah yang tercemar, najis
  • Bersentuhan dengan bangkai haiwan yang tercemar
  • Penyedutan bahan yang dijangkiti (wabak pneumonik)
  • Mengarahkan penghantaran manusia ke manusia melalui aerosol yang dijangkiti (pneumonik wabak).
  • Penggunaan bahan yang dijangkiti