Radioterapi

Sinonim

  • Radiokonologi
  • Iradiasi
  • Penyinaran tumor

definisi

Terapi sinaran adalah rawatan jinak dan malignan (kanser) penyakit menggunakan sinaran tenaga tinggi. Bidang perubatan radioterapi wujud secara bebas sebagai kepakaran radiologi ketiga selain diagnostik radiologi dan perubatan nuklear.

Prinsip fizikal radioterapi

Istilah radiasi bermaksud bentuk fizikal tenaga. Cahaya yang dapat dilihat adalah bentuk sinaran yang terkenal. Istilah radiasi menggabungkan pelbagai jenis radiasi.

Pada prinsipnya, sinaran gelombang (sinaran foton) dapat dibezakan dari radiasi zarah (radiasi korpuskular). Sinaran gelombang mengandungi banyak pembawa tenaga kecil, foton. Perkara istimewa mengenai foton adalah bahawa mereka tidak mempunyai jisimnya sendiri.

Dalam pengertian yang luas, ia adalah tenaga murni dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Berbeza dengan ini, pembawa tenaga dalam radiasi zarah mempunyai jisim mereka sendiri. Sebagai contoh, pancaran elektron, yang terdiri daripada banyak elektron kecil.

Kedua-dua radiasi zarah dan radiasi gelombang terus menjadi istilah kolektif yang merangkum secara fizikal pelbagai jenis radiasi yang digunakan dalam terapi radiasi. Foton individu dapat dibezakan secara fizikal dengan panjang gelombang mereka. Panjang gelombang menerangkan jarak yang tepat satu gelombang bergerak dari awal hingga titik akhir.

Tenaga intrinsik dan kemungkinan interaksi sangat bergantung pada panjang gelombang sekiranya berlaku sinaran gelombang. Rasuk zarah berbeza dengan jenis zarah. Semua digunakan dalam terapi radiasi.

Contohnya ialah:

  • Rasuk elektron
  • Rasuk proton
  • Rasuk Neutron
  • Rasuk ion berat

Rasuk elektron (zarah bermuatan negatif dari cengkerang atom) Rasuk proton (zarah bermuatan positif dari nukleus atom) Rasuk Neutron adalah zarah yang tidak dicas dari nukleus atom. Ion berat boleh terdiri daripada ion karbon C12, misalnya.