Silikon: Keadaan Bekalan

Tidak ada data pengambilan wakil untuk silikon pengambilan penduduk Jerman. Begitu juga, tidak ada cadangan dari DGE untuk pengambilan harian silikonOleh itu, malangnya, tidak ada pernyataan yang dapat dibuat mengenai keadaan bekalan dengan silikon dalam populasi Jerman.