Identiti Sosial: Fungsi, Tugas, Peranan & Penyakit

Identiti dalam pengertian identiti sosial timbul dari proses pengkategorian sosial. Orang melihat diri mereka sebagai manusia, sebagai sebahagian daripada kumpulan tertentu, dan sebagai individu. Orang mengaitkan keahlian kumpulan dengan nilai-nilai tertentu yang menyumbang kepada harga diri mereka.

Apa itu identiti?

Identiti dalam pengertian identiti sosial timbul dari proses pengkategorian sosial. Orang melihat diri mereka sebagai manusia, sebagai sebahagian daripada kumpulan tertentu, dan sebagai individu. Apabila kita bercakap mengenai identiti dari segi proses psiko-fizikal, kita bercakap mengenai identiti sosial manusia. Dalam psikologi sosial kognitif teori identiti sosial adalah teori yang paling menonjol mengenai hubungan antara kumpulan. Rangsangan dari persekitaran luaran disusun oleh manusia otak menjadi keseluruhan logik dan kemudian dikelaskan kepada kategori. Perubatan telah mengetahui tentang klasifikasi rangsangan sejak tahun 1960-an. Karya pertama dari masa ini mengemukakan teori identiti sosial sebagai titik permulaan. Konsep identiti telah wujud dalam pengertian identiti sosial sejak pertengahan tahun 1970-an. Empat proses psikologi yang saling berpengaruh menyumbang kepada identiti sosial seseorang (model identiti lain menggambarkan proses yang lebih, kurang, atau berbeza. Untuk identiti masih sibuk dengan banyak kekaburan). Sebagai tambahan kepada pengkategorian, identiti dibentuk dari perbandingan sosial dan keunikan sosial seseorang. Identiti seseorang ditentukan oleh keahlian dalam kumpulan tertentu dan sesuai dengan bahagian konsep kendiri yang dikembangkan secara peribadi.

Fungsi dan tugas

Proses pengkategorian menjadi relevan dengan proses rangsangan pada tahun 1960-an. Diadaptasi dari proses rangsangan, mereka juga menjadi relevan dengan teori identiti sosial. Proses pengkategorian yang berkaitan dengan identiti sesuai dengan klasifikasi sosial dengan cara orang menjadikan persekitaran sosial mereka lebih telus dan dapat diramalkan. Orang menganggap orang lain dalam konteks organisasi rangsangan luaran, misalnya, sebagai anggota bersama dalam keadaan tertentu dan mengelompokkannya bersama. Oleh itu, pengkategorian sosial sesuai dengan penataan persekitaran sosial, yang dalam setiap kes menghasilkan penilaian terhadap kategori individu dan dengan itu menghubungkan struktur dengan keberanian tertentu. Setiap orang adalah dirinya dari kumpulan sosial tertentu dan juga menganggap dirinya sebagai sebahagian daripada mereka. Keanggotaan dalam kumpulan tertentu dikaitkan dengan nilai-nilai yang dianugerahkan oleh seseorang kepada dirinya sendiri kerana keahliannya. Oleh itu, identiti sosial menyumbang kepada konsep kendiri seseorang. Orang bertujuan untuk membentuk imej diri yang positif. Atas sebab ini, mereka biasanya secara automatik berusaha untuk mendapatkan identiti sosial yang positif dan dengan itu menjadi ahli kumpulan, dari mana mereka mendapat keberanian yang menyenangkan. Oleh itu, setiap orang membezakan kumpulan sosialnya dari dunia luar dan membezakannya dengan cara yang positif. Keahlian dalam kategori sosial tertentu menjadikan orang menyukai kumpulan mereka sendiri. Kumpulan lain tidak berpihak kepada kumpulannya sendiri. Orang mengkategorikan diri dan orang lain pada tahap pengabstrakan yang berbeza, tetapi untuk identiti sosial, menurut teori yang dikemukakan di sini, hanya tiga daripadanya yang relevan. Orang mengklasifikasikan diri mereka terlebih dahulu sebagai manusia, kedua sebagai anggota dalam kumpulan tertentu, dan terakhir sebagai individu. Pemberian identiti sebagai sebahagian daripada kumpulan seterusnya membatalkan sebahagian daripada identiti individu masing-masing. Akibatnya adalah depersonalisasi yang memihak kepada kumpulan. Hanya melalui depersonalisasi ini dapat dijelaskan fenomena seperti etnosentrisme atau kerjasama. Dalam proses ini, individu tidak lagi berkelakuan secara individu, tetapi sesuai dengan kumpulan dan sering mengarahkan tingkah lakunya kepada prototaip kumpulan.

Penyakit dan keluhan

Kajian menunjukkan bahawa selepas perbandingan negatif dengan kumpulan lain, kumpulan berusaha untuk mengimbangi identiti sosial negatif yang dihasilkannya dengan mencari kumpulan sosial baru untuk diri mereka sendiri yang akan meningkatkan identiti sosial peribadi mereka. Serangan langsung dari kumpulan yang berprestasi lebih baik juga merupakan kaedah untuk mengekalkan identiti sosial yang positif untuk diri sendiri. Kajian menunjukkan bahawa mencegah diskriminasi antara kumpulan mengakibatkan penurunan harga diri bagi anggota kumpulan. Pengaruh sebaliknya juga telah didokumentasikan. Oleh itu, berkaitan dengan identiti sosial, pelbagai masalah dan penyakit psikologi adalah relevan. Sekiranya seseorang adalah anggota kumpulan sosial dan menganggap kumpulannya lebih rendah daripada yang lain, penilaian ini boleh membawa kesan serius terhadap harga diri orang yang terkena. Pada kebiasaannya, orang yang terkena dampak bertindak balas untuk memperbaiki identiti sosialnya semula dan dengan itu memperoleh harga diri. Walau bagaimanapun, jika tidak mengubah kumpulan atau mendiskriminasi kumpulan lain adalah pilihan, harga diri seseorang tetap terikat pada tahap rendah. Nilai diri yang negatif dapat memupuk kemarahan dan pencerobohan dalam jangka masa panjang. Masalah sosial seperti dengki dan cemburu, masalah seksual dan penghambatan, atau rasa tidak selamat yang teruk sering berlaku. Penyakit serius seperti kemurungan, obesiti, ketagihan arak, atau pemikiran dan tindakan obsesif juga boleh menjadi akibat dari harga diri negatif yang berterusan. Walaupun orang sama sekali tidak merasa seperti ahli kumpulan sosial dan tidak merasakan mereka mempunyai tempat dalam satu kumpulan, hubungan ini memberi kesan negatif terhadap harga diri. Paling tidak, rasa tidak puas hati yang berterusan adalah akibat yang biasa.