Perkhidmatan sosial

Jabatan perkhidmatan sosial hospital berkenaan menangani masalah peribadi dan sosial pesakit. Ia menganjurkan sokongan jangka pendek atau panjang untuk pesakit dan mengatur hubungan serta tawaran bantuan. Secara terperinci, perkhidmatan sosial hospital boleh menawarkan sokongan berikut:

” Kaunseling psikososial

 • Membantu mengatasi penyakit
 • Kaunseling krisis
 • Kaunseling kanser
 • Kaunseling penagihan

” Penjagaan selepas perubatan dan pemulihan

Organisasi:

 • rawatan susulan
 • Pemulihan pesakit luar
 • Pemulihan awal untuk pesakit yang mengalami kerosakan otak
 • Pemulihan geriatrik yang disasarkan untuk pesakit yang lebih tua untuk mengelakkan keperluan penjagaan selepas penyakit yang lebih serius

” Bantuan untuk pesakit yang belum (belum) mampu menjaga diri selepas keluar

 • Penempatan di rumah jagaan
 • Organisasi penjagaan kejururawatan di rumah
 • Organisasi penjagaan jangka pendek
 • Organisasi makanan di atas roda
 • Perolehan bantuan penjagaan
 • Organisasi bantuan untuk menyara keluarga

” Bantuan dengan penguatkuasaan tuntutan kewangan dalam bidang undang-undang sosial

 • Memohon bantuan sosial
 • Penjelasan isu pencen
 • Hubungi pejabat pekerjaan
 • Menuntut insurans penjagaan jangka panjang
 • Memohon pas orang kurang upaya
 • Organisasi prosiding penjagaan