Pecah Splenik: Ujian dan Diagnosis

Parameter makmal orde 1 - ujian makmal wajib.