Trichomonads: Ujian Diagnostik

Kewajipan diagnostik alat perubatan.

  • Mikroskopi kontras fasa - sel hidup, tidak ternoda (di sini: trikomonad) kelihatan sangat buruk dalam mikroskop medan terang biasa, ini dapat dilihat dengan kaedah kontras fasa.