Rose Root (Rhodiola Rosea): Interaksi

Kajian in vitro menunjukkan bahawa konstituen dari akar mawar ekstrak mempunyai kesan penghambatan terhadap pelbagai aktiviti enzim (contohnya, CYP3A4, CYP19). CYP3A4 digunakan untuk memetabolisme (metabolisme) dadah dan CYP19 memangkinkan sintesis estrogen. Interaksi bersama dadah dan makanan mungkin, tetapi belum diperhatikan dalam kajian haiwan atau manusia sehingga kini. Oleh itu, kerana kekurangan data, tidak interaksi diketahui.