Terma dan Syarat Penggunaan

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan undang-undang untuk penggunaan laman web ini.

Dengan melayari laman web ini, kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini. Jangan terus menggunakan laman web ini jika anda tidak bersetuju untuk mengambil semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini.

Istilah berikut berlaku untuk Terma dan Syarat ini, Pernyataan Privasi dan Pemberitahuan Penafian dan semua Perjanjian: "Pelanggan", "Anda" dan "Anda" merujuk kepada anda, orang yang melayari laman web ini dan mematuhi terma dan syarat Syarikat. "Perusahaan", "Diri Kita", "Kami", "Kami" dan "Kami", merujuk kepada Perusahaan kami. "Pesta", "Pesta", atau "Kami", merujuk kepada Pelanggan dan kami sendiri. Semua syarat merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk melakukan proses bantuan kami kepada Klien dengan cara yang paling tepat untuk tujuan yang jelas untuk memenuhi keperluan Pelanggan berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan yang dinyatakan oleh Syarikat, sesuai dengan dan tertakluk pada undang-undang yang berlaku. Sebarang penggunaan terminologi di atas atau kata-kata lain dalam bentuk tunggal, jamak, huruf besar dan / atau dia atau mereka, dianggap sebagai pertukaran dan oleh itu merujuk kepada yang sama.

Cookies

Kami menggunakan penggunaan kuki. Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju untuk menggunakan kuki sesuai dengan Dasar Privasi laman web ini. Sebilangan besar laman web interaktif menggunakan kuki untuk membolehkan kami mendapatkan maklumat pengguna untuk setiap lawatan. Kuki digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan fungsi kawasan tertentu untuk memudahkan orang yang mengunjungi laman web kami. Sebilangan rakan sekutu / pengiklanan kami juga mungkin menggunakan kuki.

lesen

Kecuali dinyatakan sebaliknya, laman web ini dan / atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di laman web ini. Semua hak harta intelek terpelihara. Anda boleh mengakses laman web ini untuk kegunaan peribadi anda sendiri tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

 • Terbitkan semula bahan dari laman web ini
 • Jual, sewa atau sub-lesen bahan dari laman web ini
 • Menghasilkan semula, mendua atau menyalin bahan dari laman web ini
 • Sebarkan semula kandungan dari laman web ini

 

Perjanjian ini akan bermula pada tarikh ini.

Sebahagian laman web ini memberi peluang kepada pengguna untuk menghantar dan bertukar pendapat dan maklumat di kawasan tertentu di laman web. Laman web ini tidak menyaring, mengedit, menerbitkan atau meninjau Komen sebelum kehadirannya di laman web. Komen tidak menggambarkan pandangan dan pendapat laman web ini, ejen dan / atau gabungannya. Komen menggambarkan pandangan dan pendapat orang yang mengemukakan pandangan dan pendapatnya. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, laman web ini tidak akan bertanggung jawab atas Komen atau sebarang tanggungjawab, kerosakan atau perbelanjaan yang disebabkan dan / atau dialami akibat penggunaan dan / atau pengeposan dan / atau penampilan Komen di laman web ini.

Laman web ini berhak untuk memantau semua Komen dan menghapus Komen yang dianggap tidak sesuai, menyinggung perasaan atau menyebabkan pelanggaran Terma dan Syarat ini.

Anda menjamin dan mewakili bahawa:

 • Anda layak untuk menyiarkan Komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk berbuat demikian;
 • Komen tersebut tidak menyerang mana-mana hak harta intelektual, termasuk tanpa hak cipta hak cipta, paten atau tanda niaga mana-mana pihak ketiga;
 • Komen-kiriman itu tidak mengandungi apa-apa bahan fitnah, fitnah, menyerang, tidak senonoh atau sebaliknya menyalahi undang-undang yang merupakan pencerobohan privasi
 • Komen ini tidak akan digunakan untuk meminta atau mempromosikan perniagaan atau aktiviti komersil atau adat atau aktiviti yang menyalahi undang-undang.

 

Anda dengan ini memberikan laman web ini lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, memperbanyak, menyunting dan memberi kebenaran kepada orang lain untuk menggunakan, menghasilkan semula dan menyunting mana-mana Komen anda dalam semua bentuk, format atau media.

Hiperpautan ke Kandungan kami

Pertubuhan berikut boleh dihubungkan ke Laman Web kami tanpa kelulusan bertulis terdahulu:

 • Agensi-agensi kerajaan;
 • Enjin carian;
 • Pertubuhan berita;
 • Pengedar direktori dalam talian boleh menghubungkan ke Laman Web kami dengan cara yang sama kerana mereka menghubungkan ke Laman web perniagaan lain yang tersenarai; dan
 • Kebiasaan Perniagaan Beriktiraf luas kecuali meminta organisasi bukan keuntungan, pusat membeli-belah amal, dan kumpulan penggalangan dana amal yang tidak boleh dihubungkan ke laman web kami.

 

Organisasi ini boleh dihubungkan ke laman utama kami, kepada penerbitan atau maklumat Laman Web yang lain selagi pautan: (a) tidak sedemikian rupa menipu; (b) tidak salah membayangkan penajaan, pengesahan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk dan / atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkan.

Kami boleh mempertimbangkan dan meluluskan permintaan pautan lain dari jenis organisasi berikut:

 • sumber maklumat pengguna dan / atau perniagaan yang terkenal;
 • laman komuniti dot.com;
 • persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal;
 • pengedar direktori dalam talian;
 • portal internet;
 • perakaunan, undang-undang dan firma perundingan; dan
 • institusi pendidikan dan persatuan perdagangan.

 

Kami akan menyetujui permintaan pautan dari organisasi ini jika kami memutuskan bahawa: (a) pautan itu tidak akan membuat kami kelihatan tidak baik kepada diri sendiri atau perniagaan kami yang diiktiraf; (b) organisasi tidak mempunyai rekod negatif dengan kami; (c) faedah bagi kita dari keterlihatan hyperlink mengimbangi ketiadaan laman web; dan (d) pautan itu dalam konteks maklumat sumber umum.

Organisasi-organisasi ini boleh dihubungkan ke halaman rumah kami selagi pautan: (a) tidak sedemikian rupa yang menipu; (b) tidak salah membayangkan penajaan, pengesahan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkan.

Sekiranya anda adalah salah satu organisasi yang disenaraikan dalam perenggan 2 di atas dan berminat untuk menghubungkan ke laman web kami, anda mesti memberitahu kami dengan menghantar e-mel ke laman web ini. Sila sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan serta URL laman web anda, senarai URL yang anda ingin pautkan ke laman web kami, dan senarai URL di laman web kami yang anda ingin pautan. Tunggu 2-3 minggu untuk tindak balas.

Organisasi yang diluluskan boleh membuat pautan ke laman web kami seperti berikut:

 • Dengan menggunakan nama korporat kami; atau
 • Dengan menggunakan pencari sumber seragam yang dikaitkan dengan; atau
 • Dengan menggunakan apa-apa keterangan lain Laman Web kami yang dikaitkan dengan yang masuk akal dalam konteks dan format kandungan pada laman web pihak yang menghubungkan.

 

Penggunaan logo laman web ini atau karya seni lain tidak akan dibenarkan untuk memautkan perjanjian lesen tanda dagangan yang tidak ada.

iFrames

Tanpa kelulusan terlebih dahulu dan kebenaran bertulis, anda tidak boleh membuat bingkai di sekeliling Laman Web kami yang mengubah apa-apa cara pembentangan visual atau laman web kami.

Liabiliti Kandungan

Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan yang muncul di Laman Web anda. Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami terhadap semua tuntutan yang meningkat di Laman Web anda. Tiada pautan yang akan muncul di mana-mana Laman Web yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menyokong pelanggaran atau pelanggaran lain, mana-mana hak pihak ketiga.

Privasi anda

Sila baca dasar privasi kami.

Tempahan Hak

Kami berhak meminta anda menghapus semua pautan atau pautan tertentu ke Laman Web kami. Anda bersetuju untuk segera mengeluarkan semua pautan ke Laman Web kami atas permintaan. Kami juga berhak untuk mematuhi terma dan syarat ini dan ia mengaitkan dasar pada bila-bila masa. Dengan terus memaut ke Laman Web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mengikut terma dan syarat yang menghubungkan ini.

Pembuangan pautan dari laman web kami

Sekiranya anda mendapati sebarang pautan di laman web kami yang menyinggung apa-apa sebab, anda bebas untuk menghubungi dan memaklumkan kepada kami pada bila-bila masa. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk mengalih keluar pautan tetapi kami tidak bertanggungjawab atau tidak atau bertindak balas kepada anda secara langsung.

Kami tidak memastikan bahawa maklumat di laman web ini betul, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya; dan kami juga tidak berjanji untuk memastikan laman web itu tetap tersedia atau bahan di laman web ini tetap terkini.

Penafian

Setakat yang maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami tidak termasuk semua representasi, waranti dan syarat yang berkaitan dengan laman web kami dan penggunaan laman web ini. Tiada apa pun dalam penafian ini akan:

 • had atau tidak termasuk liabiliti kami atau anda untuk kematian atau kecederaan peribadi;
 • had atau tidak termasuk kami atau liabiliti anda untuk penipuan atau penipuan palsu;
 • hadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dengan apa-apa cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai; atau
 • tidak termasuk mana-mana liabiliti kami atau anda yang tidak boleh dikecualikan di bawah undang-undang yang terpakai.

 

Batasan dan larangan liabiliti yang ditetapkan dalam Seksyen ini dan di tempat lain dalam penafian ini: (a) tertakluk kepada perenggan yang terdahulu; dan (b) mengawal semua liabiliti yang timbul di bawah penafian ini, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort dan untuk pelanggaran kewajipan statutori.

Selagi laman web dan maklumat dan perkhidmatan di laman web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk.