Penafian

Penafian laman web

Maklumat yang diberikan oleh kami di laman web ini ("Laman") adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja. Semua maklumat di Laman disediakan dengan itikad baik, namun kami tidak membuat pernyataan atau jaminan apa pun, tersurat atau tersirat, mengenai ketepatan, kecukupan, kesahan, kebolehpercayaan, ketersediaan, atau kelengkapan setiap maklumat di Laman.

Dalam keadaan apa pun, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap anda atas segala kehilangan atau kerosakan apa pun yang timbul akibat penggunaan laman web ini atau bergantung pada maklumat yang diberikan di laman web ini. Penggunaan laman web anda dan pergantungan anda pada maklumat di laman web ini adalah atas risiko anda sendiri.

Penafian Pautan Luar

Laman web ini mungkin mengandungi (atau anda mungkin dihantar melalui Laman) pautan ke laman web lain atau kandungan milik atau berasal dari pihak ketiga atau pautan ke laman web dan ciri. Pautan luaran seperti itu tidak diselidiki, dipantau, atau diperiksa untuk ketepatan, kecukupan, kesahan, kebolehpercayaan, ketersediaan atau kelengkapan oleh kami.

Kami tidak menjamin, menyokong, menjamin, atau memikul tanggungjawab untuk ketepatan atau kebolehpercayaan maklumat yang ditawarkan oleh laman web pihak ketiga yang dihubungkan melalui laman web atau laman web atau ciri apa pun yang dihubungkan dalam sepanduk atau iklan lain. Kami tidak akan menjadi pihak atau dengan cara apa pun yang bertanggung jawab untuk memantau transaksi antara anda dan penyedia produk atau perkhidmatan pihak ketiga.

Penafian Profesional

Laman web ini tidak boleh dan tidak mengandungi nasihat perubatan. Maklumat tersebut diberikan untuk tujuan maklumat dan pendidikan umum sahaja dan bukan pengganti nasihat perubatan profesional. Oleh itu, sebelum mengambil tindakan berdasarkan maklumat tersebut, kami menggalakkan anda untuk berunding dengan profesional yang sesuai. Kami tidak memberikan apa-apa nasihat perubatan.

Kandungan yang diterbitkan di Laman ini bertujuan untuk digunakan dan mesti digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat keputusan berdasarkan keadaan peribadi anda sendiri. Anda harus mengambil nasihat perubatan bebas dari profesional atau penyelidikan secara bebas dan mengesahkan segala maklumat yang anda dapati di Laman Web kami dan ingin bergantung.

Penggunaan atau bergantung pada maklumat yang terdapat di laman web ini adalah tanggungjawab anda sendiri.

Penafian Gabungan

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web afiliasi, dan kami mungkin menerima komisen afiliasi untuk sebarang pembelian atau tindakan yang anda lakukan di laman web afiliasi menggunakan pautan tersebut.

Kesalahan dan Penafian Peninggalan

Walaupun kami telah melakukan setiap usaha untuk memastikan bahawa maklumat yang terdapat di dalam laman web ini telah diperoleh dari sumber yang dapat dipercayai, Laman web ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau peninggalan atau hasil yang diperoleh dari penggunaan maklumat ini. Semua maklumat di laman web ini disediakan "sebagaimana adanya", tanpa jaminan kelengkapan, ketepatan, ketepatan masa atau hasil yang diperoleh dari penggunaan maklumat ini, dan tanpa jaminan apa-apa jenis, tersurat atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terbatas pada jaminan prestasi, kebolehdagangan, dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Dalam apa jua keadaan, Laman, perkongsian atau syarikat yang berkaitan, atau rakan kongsi, ejen atau pekerja daripadanya akan bertanggungjawab kepada anda atau orang lain atas sebarang keputusan yang dibuat atau tindakan yang diambil berdasarkan maklumat di Laman ini atau untuk apa-apa kesan, khas atau kerosakan yang serupa, walaupun diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

Penafian Sumbangan Pengarang Freelancer

Laman web ini boleh merangkumi kandungan dari penulis bebas dan setiap pandangan atau pendapat yang dinyatakan dalam catatan tersebut bersifat peribadi dan tidak mewakili pendapat pemilik Laman atau mana-mana kakitangan atau sekutunya kecuali dinyatakan secara eksplisit.

Penafian Logo dan Tanda Dagangan

Semua logo dan tanda dagangan pihak ketiga yang dirujuk di Laman web adalah tanda dagangan dan logo pemiliknya masing-masing. Sebarang penyertaan tanda dagangan atau logo tersebut tidak menyiratkan atau merupakan kelulusan, sokongan atau penajaan Laman web ini.

Maklumat perhubungan

Sekiranya anda mempunyai maklum balas, komen, permintaan sokongan teknikal atau pertanyaan lain, sila gunakan borang hubungan untuk menghubungi kami.