Dasar Pembetulan

Kami berkomitmen untuk membuat pembetulan atau menambahkan penjelasan ke kandungan asli yang ditawarkan di laman web ini jika dianggap perlu.

Dalam kes seperti itu, kami berusaha untuk mengambil tindakan segera untuk menyunting kesalahan kecil bahkan seperti kesalahan ejaan atau tatabahasa, atau membuat perubahan gaya. Oleh kerana jenis perubahan yang terakhir tidak menyiratkan perubahan pada makna kandungan, perubahan tersebut akan dikemas kini di laman web tanpa pemberitahuan. Sekiranya terdapat kesilapan yang diketahui yang penting untuk kandungan yang ada, kami akan mengemas kini kandungannya dan memperhatikan pembetulannya.

Dasar pembetulan ini berlaku untuk semua kandungan asli di laman web, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, artikel yang berfokus pada topik, artikel berita, atau rujukan perubatan asli. Sebarang kemungkinan pembetulan terhadap kandungan berlesen atau pihak ketiga berada di bawah tanggungjawab penerbit.

Sekiranya anda percaya bahawa anda telah menemui kesalahan dalam kandungan kami, sila beritahu kami dengan menghantar e-mel kepada pasukan editorial kami menggunakan pautan 'hubungi kami' di bahagian footer di bahagian bawah laman web.