Dasar pengiklanan

Laman web kami menerima iklan dari pihak ketiga, yang mungkin termasuk iklan kontekstual, iklan sepanduk, lencana, dan kandungan yang dibuat atau disediakan oleh pengiklan. Seperti yang digunakan dalam kebijakan ini, istilah iklan dan periklanan merangkumi sepanduk, pautan, modul, microsite pihak ketiga, iklan asli dan kandungan lain yang disediakan oleh pengiklan atau bagi pihak pengiklan.

Pengiklan bertanggung jawab atas ketepatan dan objektiviti pengiklanan dan tuntutan iklan mereka. Garis panduan berikut telah dibentuk untuk mengatur pelbagai aspek pengiklanan harta tanah di laman web ini.

Garis panduan yang disebutkan di atas mengatur masalah seperti penerimaan iklan dan bagaimana iklan tersebut dipaparkan di laman web atau dikeluarkan dari laman web. Laman web mempunyai budi bicara mutlak berkenaan dengan penguatkuasaan dan penafsiran polisi dan semua masalah berkaitan iklan yang lain. Polisi ini boleh berubah sewaktu-waktu.

Laman web ini mempunyai budi bicara mutlak untuk menentukan jenis iklan yang akan diterima dan dipaparkan di laman web, dan dalam keadaan apa pun penerimaan iklan tidak akan dianggap sebagai sokongan dari produk dan / atau perkhidmatan yang diiklankan atau untuk syarikat yang mengiklankan, mengeluarkan, mengedar, atau mempromosikan produk atau perkhidmatan. Laman web ini tidak dengan sengaja menerima iklan yang, menurut pendapat pemilik, tidak tepat secara tepat dan sesuai selera.

Terdapat kategori iklan tertentu yang secara sengaja tidak akan dibenarkan di laman web pada bila-bila masa. Kategori ini merangkumi tetapi tidak terhad kepada yang berikut: Produk yang tidak sah, tidak dibenarkan, tidak berkesan dan / atau berbahaya; bahan penipuan, penipuan, haram, mengelirukan atau menyinggung perasaan; bahan yang memberi gambaran yang salah, ejekan, mendiskriminasi (nyata atau tersirat) atau menyerang seseorang atau kumpulan berdasarkan usia, asal usul kebangsaan, bangsa, agama, jantina, orientasi seksual, status perkahwinan, kecacatan atau sebarang status lain yang dianggap tidak sesuai; senjata alkohol, senjata api, peluru, atau bunga api, perjudian, pornografi atau tema yang berkaitan, penggunaan tembakau dalam bentuk apa pun, simulasi berita atau keadaan kecemasan, bahan yang secara langsung mengiklankan produk ke atau bertujuan untuk menarik minat, kanak-kanak di bawah usia 13 tahun, media atau mesej untuk atau yang merujuk permainan video atau kandungan yang dinilai "M", tuntutan produk atau perkhidmatan yang tidak masuk akal, tidak mungkin atau luar biasa, mesej media atau citra yang melanda media flash atau mesej yang mengandungi penurunan berat badan "keajaiban" yang tidak berasas atau tuntutan lain yang berlebihan menyembuhkan unit iklan yang meniru fungsi komputer atau secara menipu menunjukkan komputer atau fungsi lain yang wajar bagi pengguna untuk menganggapnya sebagai alasan untuk mengklik unit tersebut.

Laman web mengenali dan mengekalkan pemisahan yang berbeza antara pengiklanan dan kandungan editorial. Semua iklan di laman web akan dikenal pasti dengan jelas dan jelas. Laman web tidak akan membenarkan sebarang iklan yang tidak dikenali dengan label iklan atau sebutan serupa yang menunjukkan bahawa iklan tersebut diberikan oleh atau bagi pihak pengiklan. Klik pada iklan hanya boleh menghubungkan pengguna akhir ke laman web pengiklan atau ke kawasan kandungan tajaan yang relevan di laman web.

Laman web mempunyai hak eksklusif untuk menentukan bagaimana semua dan semua hasil carian untuk maklumat tertentu berdasarkan kata kunci atau topik dipaparkan di laman web berdasarkan hasil carian yang disampaikan. Kandungan yang disenaraikan dalam hasil carian dipaparkan dengan sumbernya. Sekiranya iklan muncul dalam hasil carian, iklan tersebut akan dilabel seperti itu.

Seperti yang dijelaskan di bahagian kebijakan privasi laman web, "Iklan oleh Google" adalah iklan yang telah dibeli oleh syarikat yang ingin mempunyai pautan ke laman web mereka muncul berdekatan dengan hasil carian atau kandungan web sebagai respons terhadap istilah tertentu

Laman web ini berhak untuk memutuskan pada bila-bila masa mengikut budi bicaranya sama ada ia akan menerima, menolak, membatalkan, atau membuang iklan. Laman web ini tidak dapat memberikan jaminan bahawa iklan akan dilakukan tanpa kesalahan pada semua platform, termasuk laman web dan aplikasi mudah alih. Adalah tanggungjawab pengiklan untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan domestik dan asing yang berlaku untuk pengiklanannya di laman web (dan memasukkan semua legenda, pendedahan dan pernyataan yang diperlukan secara sah dalam iklan tersebut).

Laman web tidak akan memantau kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tersebut. Walau bagaimanapun, laman web berhak untuk meninjau semua iklan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku dan, jika laman web mengetahui adanya pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran undang-undang atau peraturan yang berlaku atau garis panduan ini, laman web dapat menghapus iklan tersebut. Tidak ada iklan di laman web yang boleh menyertakan piksel, tag, bekas flash atau jenis perisian pengumpulan maklumat lain atau meletakkan sebarang suar, kuki atau peranti pengumpulan maklumat lain pada penyemak imbas pengguna laman web kecuali diluluskan secara bertulis oleh laman web.