Hyperhomocysteinemia: Terapi Mikronutrien

Dalam kerangka ubat mikronutrien (bahan penting), bahan penting berikut (mikronutrien) digunakan untuk terapi.

  • Vitamin B12
  • Vitamin B6
  • Asid folik

Cadangan bahan penting di atas dibuat dengan bantuan pakar perubatan. Semua pernyataan disokong oleh kajian ilmiah dengan bukti yang tinggi. Untuk terapi cadangan, hanya kajian klinikal dengan tahap bukti tertinggi (gred 1a / 1b dan 2a / 2b) yang digunakan, yang kerana kepentingannya yang tinggi membuktikan cadangan terapi.